Аккорды Amr Diab - Always With You (Tamally Maak)

Добавлено: @romashka
Дата добавления: 20 Июня 2020г.
Рейтинг:
0.0
Просмотров: 43
Транспонировать - +
Am             Dm     G     Cmaj7 - 032000
e|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|----------------------------0-------------0---------------|
D|--0-2-3-2---2-0-2-3-2---2-3---3---3-3-3-3-0-3-2-0-3-2-----|
A|----------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------| 
 
  Am             Dm     G     Cmaj7 > E
e|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|----------------------------0-------------0---------------|
D|--0-2-3-2---2-0-2-3-2---2-3---3---3-3-3-3-0-3-2-0-3-2-----|
A|----------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|


İntro :
Cm Fm Bb(VII) D# G

(G) Cm
Tamaly maak... - (Тамалли ма-ак)
               Fm(VII)
We law hata ba eed any,fe alby hawak - (уиле уанда бай дан уи , фи элби уааак)
Bb
Tamaly maak.
G
Tamaly fe baly we fe alby wala bansak – (тамалли фь балли уф фальби уля бансак)
Fm(VII)         Bb     D#
Tamaly waheshny,Low hata bakoon waiak – (тамалли уахешь те ля уа хэу уайя)
(G) Cm
Tamaly maak...
               Fm(VII)
We law hata ba eed any,fe alby hawak
Bb
Tamaly maak.
G
Tamaly fe baly we fe alby wala bansak
Fm(VII)         Bb     D#
Tamaly waheshny,Low hata bakoon waiakCm
Tamaly habibi bashtaklak – (тамалли хабиби бэстаэлак)
G#
Tamaly alaya men badlak – (тамалли алайя тиндаэлак)
Fm(VII)
We law hawalaya kol el doon – (уи луа хавалая кул эл туу)
G Cm
Bardo ya habibi bahtaglak – (бэкулия хабиби бэхтаэл лак)
Cm
Tamaly habibi bashtaklak
G#
Tamaly alaya men badlak
Fm(VII)
We law hawalaya kol el doon
G Cm
Bardo ya habibi bahtaglak(G) Cm
Tamaly maak...
               Fm(VII)
Maak alby, maak omry,ya aghla habib – (мэйк оэли би мэйк эйорхи яайхлахабиб)
Bb
Ya aghla habib - (яайхлахабиб)
G
We mahma tekoon baeed any,le alby areeb – (ухайхьма ткун байдхан, ли элби аэрииб)
Fm(VII)            Bb   D#
Ya omry el gai wel hader,ya ahla naseeb – (йаоум эльхи вальдаада яэльха насииб) 
(G) Cm
Tamaly maak...
               Fm(VII)
Maak alby, maak omry,ya aghla habib
Bb
Ya aghla habib
G
We mahma tekoon baeed any,le alby areeb
Fm(VII)          Bb    D#
Ya omry el gai wel hader,ya ahla naseeb
Наверх