Аккорды Bolalar - Ахир сен уша

Добавлено: @romashka
Дата добавления: 28 Июля 2021г.
Рейтинг:
0.0
Просмотров: 47
Транспонировать - +
Bm F#m Bm F#m

Bm
Кутмаганда каердандир
Вокеъалар булар содир,
Em          F#
Гохида хазил килар такдир.
Bm
Етти ухлаб тушимга
Кирмаган ишлар булса,
Em       F# F#7
Тасодиф кодир не ишларга.
Em
Мана бугун хам узок утмишдан
Bm
Бир ходиса руй берди бирдан. (yeah)
Em
Улкан темир куш фалакдан
Давом этарди парвозда,
G7    G
Не кузлар билан карасам,
F#7  F#
Сен,сен,сен…

Bm
Ахир сен уша,
Менинг уйкусиз тунларим,
Em
Ахир сен уша,
Ёзу куз киш бахорим!
A
Ахир сен уша,
           A7    D
Аввал канотлантириб лек кейин эса,
F#
Майли энди бу мухиммас,
Bm
Ахир сен уша!
Ёнингда жажжи кизча,
Em
Худди узинга ухшаркан ёшлигинга,
A
Жилмаяр менга,сеникидай овози,
D
Бу мужиза,
F#7          F#
Бу менинг бахтли парвозим!
Bm ,E ,Em

Bm
Тулиб тошган хаяжонин,
Калбаки кулиб яширдин,
Em            F#
Зорга ушлаб колдин куз ёшинг!
Bm
Нима сезди вужудинг,
Ё кийналди виждонинг,
Em           F#
Олиб кочма мендан нигохинг!
Em
Нега шу бугун ким биларди айт,
Bm
Айнан бизга боглик вазият, бу холат кайдан
Em
Савол бермайман сен коркма,
Айбламайман йук дахлинг,
G
Шунчаки бил юрак болган,
F#
Эди чилпарчин!
Bm
Ахир сен уша,
Менинг уйкусиз тунларим,
Em
Ахир сен уша,
 ёзу куз киш бахорим!
A
Ахир сен уша,
         A7      D
Аввал канотлантириб эх кейин эса,
F#
Майли энди бу мухиммас,
Bm
Ахир сен уша!!!
Ёнингда жажжи кизча,
Em
Худди узинга ухшаркан ёшлигинга,

A
Жилмаяр менга,сеникидай овози,
D
Бу мужиза,
F#7          F#
Бу менинг бахтли парвозим!
Наверх