Аккорды Черим Нахушев - Си Адэ

Добавлено: @romashka
Дата добавления: 07 Июля 2019г.
Рейтинг:
0.0
Просмотров: 41
Транспонировать - +
Em           D       
Уэ гуф1эгъуэ умылъагъу Упсэуащ зеиншэу, си адэ, 
G     D        Em
Уэ узэрыц1ык1урэ гугъу уехьащ. 
Em          D   
Сабий унэм ущап1ауэ, Гугъуехь куэд къызэбнэчауэ, 
G     D        Em
Уи щ1элэгуэр к1уащ, Уи щхьэцыр тхъуащ. 

G                 D      
Быным укъыттеубгъуауэ, Псэм дыпэпщу уэ дыбп1ауэ,
G     D        Em
Гъащ1эм дызыхуер щыдыбгъэгъуэтащ.
G              D  
Уэ уи гъащ1эм хэлъа гуауэм, Уи пщ1э лъагэм елъытауэ 
G       D     Em
Мы уэрэдыр, си адэ, пхуэзусащ

Em           D       
Си адэ, зэик1 уэ ущыуакъым Си адэ, 1ем дыхуэбгъэзакъым. 
G     D       Em
Уэ еда1уэ птеухуауэ уэрэд.
Em           D       
Мыр урэдщ, мыр гъыбзэу стхакъым, Си гу имылъ къэзгупсысакъым. 
G     D        Em
Дунейм сэрк1э уэр нахълъап1эр хэт?

G                 D      
Быным укъыттеубгъуауэ, Псэм дыпэпщу уэ дыбп1ауэ, 
G     D        Em
Гъащ1эм дызыхуер щыдыбгъэгъуэтащ. 
G                 D      
Уэ уи гъащ1эм хэлъа гуаэм, Уи пщ1э лъагэм елъытауэ 
G     D       Em
Мы уэрэдыр си адэ пхуэзусащ.

Em           D       
Уэ гуф1эгъуэ умылъагъу Упсэуащ зеиншэу, си адэ, 
G     D        Em
Уэ узэрыц1ык1урэ гугъу уехьащ. 
Em           D       
Сабий унэм ущап1ауэ, Гугъуехь куэд къызэбнэчауэ, 
G     D        Em
Уи щ1элэгуэр к1уащ, Уи щхьэцыр тхъуащ.

G                 D      
Быным укъыттеубгъуауэ, Псэм дыпэпщу уэ дыбп1ауэ, 
G     D        Em
Гъащ1эм дызыхуер щыдыбгъэгъуэтащ. 
G                 D      
Уэ уи гъащ1эм хэлъа гуаэм, Уи пщ1э лъагэм елъытауэ 
G     D       Em
Мы уэрэдыр си адэ пхуэзусащ.
Наверх