Аккорды Monsta X - All In

Добавлено: @romashka
Дата добавления: 07 Января 2017г.
Рейтинг:
0.0
Просмотров: 164
Транспонировать - +
CAPO 2 

Intro: Gm C C G

       Gm
нан нэге та коро
         C
нэ чонбурыль та коро
        C
нан нэге та коро
   G
о э оооо
       Gm
нан нэге та коро
 
Gm
ппэсодо туэнын комникка кы мам
чикхиль су оссымникка кы мам
C
мёт поныль ссырочжиго тачхё
ханбок паданэмён туэнын комникка
C
sir yes sir ни ипсурэ кённе
норан ирыме мэнсэрыль хэ
G
чаннан аничжи на моксум коро
чикхёчжульке моксум коро
 
Gm
Оу ноэ модын ге та perfect, perfect
C
тарын ёчжадырын no thanks, no thanks
C            G
нанын очжик но маныль уонхэ

             Gm
нэ модын голь та all in all in
                     C
норыль качжиль су иттамён нан муодынчжи та хэ
          C
нан ноэгеман all in all in
                 G
кочжинмари аня чигымбутхо нанын ноэге

    Gm
наэ момгуа мам та коро
    C
нэ щигангуа тон та коро
      C
нанын ноэгеман коро
     G
чигымбутхо нанын ноэге
         Gm
нэ чонбурыль та коро

 Gm
нэга чом мусопке сэнгёссодо girl
C
орёуомаро ноэ маримён та тыро girl
C                G
нэ пхёхёни чом мани сотхулло so what
чухон ноэге не чащинэ модынголь коро

 Gm
модын ге та нон уанбёкханикка
    C
нан нига пхирёхэ нан номан иссымён дуэ
C
кидэхэбуа нон нэ ёчжаникк
G
кы чариэсо кидарё 

             Gm
нэ модын голь та all in all in
                     C
норыль качжиль су иттамён нан муодынчжи та хэ
          C
нан ноэгеман all in all in
                 G
кочжинмари аня чигымбутхо нанын ноэге

    Gm
наэ момгуа мам та коро
    C
нэ щигангуа тон та коро
      C
нанын ноэгеман коро
     G
чигымбутхо нанын ноэге
         Gm
нэ чонбурыль та коро

Gm         C 
Baby нонын ному арымдауо
C            G
Ичженын нэга ноль качжёягессо

       Gm
нан нэге та коро
          C
нэ чонбурыль та коро
       C
нан нэге та коро
   G
о е оооо

       Gm
нан нэге та коро
(Girl I’m all in what cha sayin’)
         C
нэ чонбурыль та коро
(сангуаанго ноль качжиллэ
What I got it наэ модынголь та all in)
       C
нан нэге та коро
(Girl I’m all in what cha sayin’)
   G
о э оооо
(сангуаанго ноль качжиллэ
What I got it наэ модынголь та all in)
       Gm
нан нэге та коро
comments powered by Disqus
Наверх