Аккорды Vahag Rush - Es Kgam

Добавлено: @romashka
Дата добавления: 16 Августа 2020г.
Рейтинг:
0.0
Просмотров: 17
Транспонировать - +
Cm            Bb   G# Fm
Երբ աչքերդ վեր նայելը մոռանան ..
Cm
Ես կգամ,
Cm             Bb   G# Fm
Երբ սրտիդ քնքուշ զարկերը համրանան
Cm
Ես կզգամ…
Fm           G#       Cm
Երբ ճյուղերդ չորանան և ուռենու պես դու թեքվես`
Fm    Bb    Cm
Ես կգամ քեզ մոտ, թե կանչես…
Fm          G#    Cm
Երբ ուժերդ քեզ լքեն և ուռենու պես լացես՝
Fm    Bb    Cm
Ես կգամ քեզ մոտ թե սպասես:

Cm              Bb   G# Fm
Երբ մի օր քո հեքիաթները ավարտվեն..
Cm
Ես կզգամ,
Cm             Bb    G# Fm
Թե անգամ մեր ճանփաները չհատվեն ...
Cm
Ես կգամ...
Fm          G#     Cm
Թե արևդ ինչ-որ մեկը գողանա և դու մրսես՝
Fm   Bb     Cm
Ես կգամ քեզ մոտ թե կանչես,
Fm          G#      Cm
Թե ժպիտդ ինչ-որ մեկը գողանա և դու մթնես՝
Fm    Bb     Cm
Ես կգամ քեզ մոտ թե սպասես:

Cm       Eb 
Ում ձեռքերն են այս երկինքը նկարել,
Fm        Cm
Եվ ում միտքն է երազները արարել ,
Fm       Ab     Cm
Հենց այստեղ են հայացքները հանդիպում,
Cm       Bb      Cm
Բայց ավաղ դու ինձ երբեք չես նկատում:

Dm              C    Bb Gm
Երբ մի օր մայրամուտին ինձ կարոտես..
Dm
Ես կգամ,
Dm               C   Bb Gm
Ու մեռնող լույսերի մեջ դու ինձ փնտրես..
Dm
Ես կզգամ ..
Gm          Bb        Dm
Թե կապույտ գիշերներում մեր արշալույսը երազես՝
Gm     C     Dm
Ես կգամ քեզ մոտ, թե կանչես,
Gm           Bb       Dm
Թե խավար հորիզոնում իմ վերադարձը փայփայես՝
Gm    C      Dm
Ես կգամ քեզ մոտ թե սպասես…

Dm       F
Ում ձեռքերն են այս աջքերը նկարել,
Gm        Dm
Եվ ում միտքն է մեր հեքիաթը հորինել,
Gm       Bb      Dm
Հենց այստեղ ենք ակամա մենք հանդիպել ,
Dm      C      Dm
Հեքիաթից եմ քո աչքերը ես գտել ...
C
Դու սպասիր ինձ
Dm
Ես կգամ
C     Bb
Թե կանչես դու ինձ
Dm
Ես կգամ
C
Դու կանչիր ինձ
Dm
Ես կգամ
Bb     Gm      Dm
Թե սպասես դու ինձ ... ԵՍ ԿԳԱՄ...
Наверх